Welcome to WISH North Wales.

WISH North Wales is a movement for positive change in gender equality, led by an influential and committed board determined to support those working in the housing sector, particularly women working in North  Wales, reach their true potential.

Through a welcoming, inclusive community of interest and workshops delivered by experts we will help more women into positions of influence and promote housing as a sector full of opportunity and career of choice.

Welcome to our community.

For more information about our region please contact: northwales@wishgb.co.uk

 

Mae WISH Gogledd Cymru yn symudiad ar gyfer newid cadarnhaol mewn cydraddoldeb rhywiol, dan arweiniad bwrdd dylanwadol ac ymrwymedig sy'n benderfynol o gefnogi'r rhai sy'n gweithio yn y sector tai, yn enwedig merched sy'n gweithio yng ngogledd Cymru, wrth gyflawni eu gwir botensial.

Trwy gymuned o ddiddordeb groesawgar, gynhwysol a gweithdai wedi’u darparu gan arbenigwyr, byddwn yn helpu mwy o ferched i gael swyddi dylanwadol a hyrwyddo tai fel sector sy'n llawn cyfle a gyrfa o ddewis.

Croeso i'n cymuned.

Am wybodaeth pellach am ein rhanbarth, cysylltwch os gwelwch yn dda: northwales@wishgb.co.uk

Your Local Events

Monday22Jan 2024

Confident Conversations #HearHerVoice (Online)

Online Event

1:00am - 1:45pm

Free for All

Jobs Board

The are no upcoming vacancies at the moment. Check back soon as this page is updated regularly.

WISH North Wales

Board Members